IB863C - Ett systemteoretiskt perspektiv på beslutsfattande
(IB863C)