IB940B - Praktisk projektledning (OLD course)
(IB940BOLD)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Introduktionskurs till projektledning på 7,5Hp. Kursen fokuserar på IT projekt då den ges av Institutionen för Data- och Systemvetenskap.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key