VT2012IB864C - Ett systemteoretiskt perspektiv på organisationsutveckling
(VT2012IB864C)

 This course requires an enrolment keyThis course requires an enrolment key