VT2012IB863C - Ett systemteoretiskt perspektiv på beslutsfattande
(VT2012IB863C)

 This course requires an enrolment keyThis course requires an enrolment key