You are not logged in. (Login)

Introduktionskurs till projektledning på 7,5Hp. Kursen fokuserar på IT projekt då den ges av Institutionen för Data- och Systemvetenskap.